Problemy ze spłatą pożyczki gotówkowej – zasady działania

Pozyskiwanie kredytów gotówkowych głównie na cele konsumpcyjne to niezwykle popularna strategia. Niestety bardzo często dochodzi również do wystąpienia drobnych problemów ze spłatą zobowiązania. Czy kredytobiorca w takim przypadku powinien obawiać się mocno negatywnych konsekwencji? W artykule poznasz najważniejsze metody przeciwdziałania problemom ze spłatą pożyczki gotówkowej. Zobaczysz również, że opłaca się jednak regulować wszystkie zobowiązania wobec instytucji finansowych terminowo, warto przeczytać poradniki na niskarata.org.

Podejście do ustalania kosztów windykacyjnych i zasad naprawy kredytów

Jeszcze kilka lat temu, przed wprowadzeniem zasad wynikających z ustawy antylichwiarskiej kredytobiorcy zmagali się z nierealnymi kosztami windykacyjnymi, chociażby w umowach chwilówek. Koszty windykacyjne na poziomie tysięcy procent, czy praktycznie bezprawne przejęcia majątku dłużnika zdarzały się na porządku dziennym. Sytuacja zmieniła się już na tyle dobrze, że koszty windykacyjne i pozaodsetkowe reguluje się prawne, a kredytodawca, który nie stosuje się do podobnych zasad ma do czynienia z Komisją Nadzoru Finansowego i najczęściej z absolutnym wykluczeniem branżowym. Problemy ze spłatą pożyczki gotówkowej występują, nawet przy pozytywnej zdolności kredytowej. Losowe kryzysy ekonomiczne pojawiają się niezależnie od woli kredytobiorcy. W takim przypadku można bez większych problemów rozpocząć negocjacje z kredytodawcą. Przy jednym kredycie gotówkowym najlepsza strategia to po prostu podpisanie aneksu do umowy, w którym określa się wydłużenie okresu kredytowania, aby zyskać znacznie mniejszą ratę miesięczną. Podpisanie aneksu można połączyć ponadto z wakacjami kredytowymi trwającymi, np. trzy miesiące. Na wakacjach kredytowych nie spłacasz w ogóle rat, ale kredytodawca dalej zarabia, ponieważ oprocentowanie kumuluje się od niespłaconej dotychczas kwoty, a zatem z wyraźnie wyższego poziomu. Taki układ jest jednak do zaakceptowania przez krótki czas. Czasami dochodzi również do wniesienia dodatkowych zabezpieczeń pod umowę o kredyt gotówkowy. Popularna praktyka to podpisanie weksla in blanco, jeżeli kredytobiorca dysponuje nieco słabszą zdolnością do regulowania bieżących rat. Przy większej ilości kredytów gotówkowych jedyna rozsądna opcja to konsolidacja, niestety charakteryzująca się stosunkowo dużymi kosztami. W zamian jednak kredytobiorca otrzymuje bardzo niską, do tego jedną ratę miesięczną.

Uregulowane koszty dodatkowe w umowach kredytowych

W Polsce kwestia kosztów pozaodsetkowych, a także kosztów windykacyjnych została w końcu odpowiednio uregulowana. Kredytobiorca otrzymał naturalne narzędzia ochrony własnych interesów, jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania. Dalej jednak opłaca się terminowo płacić raty, ponieważ braki w historii spłaty zobowiązań objawiają się niechęcią instytucji finansowych do finansowania dodatkowych potrzeb konsumpcyjnych ryzykownych klientów. Analiza finansowa oraz analiza jakościowa jest obowiązkowa u każdego kredytodawcy, a mówi o tym chociażby ustawa o kredycie konsumenckim. Zaleganie ze spłatą zobowiązania nie służy nikomu, szczególnie kredytobiorcy, który działa dość często na rynku kredytowym.

Inne metody rozwiązania problemów ze spłatą

Dodatkowe metody rozwiązywania problemów ze spłatą to przeniesienie zobowiązania do innego, tańszego banku detalicznego, skorzystanie z pomocy kancelarii antywindykacyjnych, a w skrajnych przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Bankructwo wiąże się jednak z ogłoszeniem w strukturze publicznej. Kredytobiorca jest w takim przypadku zupełnie wykluczony z finansowania potrzeb.