Pożyczki społecznościowe praktycznym rozwiązaniem kredytowym

1 1
Model finansowania różnorodnych potrzeb gospodarstw domowych zaczyna w nowoczesnej ekonomii ewoluować. Konsumenci doskonale rozumieją, że banki detaliczne chcą na nich zarabiać, jak najwięcej pieniędzy, przy jednoczesnym osłabianiu oferty. Obecnie, aby spełnić warunki banku w kwestiach kredytowania trzeba mieć faktycznie stałą pracę, ogromny dochód, a także przejść cały proces analizy finansowej. Dopiero po tych praktykach podmiot otrzymuje kapitał obwarowany wieloma dodatkowymi opłatami. Jak widać nie jest to zbyt interesująca perspektywa, biorąc pod uwagę profil standardowego kredytobiorcy.

Wzmocnienie płynności

Statystyczny pożyczkobiorca ma trudności z zachowaniem płynności finansowej, czyli brak stałego dochodu. Dzisiaj ludzie otrzymują pensję, np. po dwóch miesiącach, albo trzech,a w międzyczasie muszą kredytować się z zewnątrz, aby w ogóle przetrwać. Te przykłady sugerują niesamowicie dynamiczny rozwój, tzw. pożyczek społecznościowych. Dla posiadaczy kapitału, inwestorów indywidualnych portale pożyczek społecznościowych to efektywna szansa długoterminowego zarobkowania. Zwykły człowiek w takim modelu kredytowania zamienia się w „bank”. Aukcje pożyczkowe zakładają najczęściej udział wielu kredytodawców, więc nie ryzykujesz ogromnymi sumami finansowymi podczas nawiązywania współpracy z podmiotami poszukującymi gotówki. Pożyczki społecznościowe posiadają systemy badania wiarygodności zbliżone bardzo do profilu występującego w bankach detalicznych. Zatem każdy inwestor indywidualny jest w stanie samodzielnie, na podstawie osobistych doświadczeń, wiedzy, komentarzy dotyczących pożyczkobiorcy stwierdzić, czy jest on wiarygodnym partnerem. W istocie na pożyczki społecznościowe trafiają jednostki ryzykowne dla banku, a nawet dla sektora parabankowego.

Jak to wszystko działa?

Otrzymujesz zatem stosunkowo większe wynagrodzenie jako inwestor (do czterokrotności stopy lombardowej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski), ale podejmujesz tym samym potencjalnie większe ryzyko. Oczywiście nie zawsze ryzykujesz, bo na wskazanych portalach przesiadują też pożyczkobiorcy godni zaufania, lojalni, właściwie opisani, z dużymi zarobkami, rozumiejący potencjał takiej współpracy. Wszystko zatem ma swoje wady i zalety. Tylko zrozumienie tematu daje perspektywy jego praktycznego wykorzystania.

Rywalizacja na rynku kredytowym

Pożyczki społecznościowe wyraźnie rywalizują z klasycznymi kredytami gotówkowymi. Jeżeli na rynku kredytowym panuje rywalizacja między podmiotami finansowymi to zapewnia obniżenie kosztów pozyskiwania zobowiązania, ogranicza formalności związane z nawiązaniem współpracy. Do tego otrzymujesz jako kredytobiorca praktycznie wszędzie lepsze warunki partnerstwa. Zarabianie na kredytach to bowiem łatwy sposób na niezależność finansową. Wiedzą o tym wszyscy inwestorzy przesiadujący na platformach pożyczek społecznościowych. Zastanów się nad dywersyfikacją kredytowania potrzeb.