Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Zanim zdecydujemy się na kredyt gotówkowy dosyć często zastanawiamy się nad jego kosztami. Spośród wielu ofert dostępnych na rynku wybieramy tylko te, które wydają się najtańsze lub kuszą niskim oprocentowaniem. Czym jednak jest te oprocentowanie i od czego zależy? O tym dowiesz się z www.pokase.eu.

Co to jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu jest dosyć często reklamowane jako bardzo niskie w ofertach banków. Warto wiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych składników kosztów kredytu gotówkowego. Jest to procentowy wyznacznik kosztu jaki zostanie przez nas poniesiony w związku z udzieleniem nam pożyczki.

Od wysokości oprocentowania zależy wysokość rat a także końcowy koszt kredytu gotówkowego. Nie trudno się domyślić, że im większe ono będzie tym większa będzie finalna kwota kredytu do spłaty.

Niestety, w większości przypadków oprocentowanie nie podlega negocjacji. Wyjątkiem może być wręcz perfekcyjna zdolność kredytowa. Wtedy można spróbować negocjować oprocentowanie z bankiem, co czasami ma pozytywny skutek.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego - od czego zależy?

Wysokość oprocentowania kredytu zależy od dwóch czynników - marży kredytu oraz stawki referencyjnej. Marża to procentowy zysk banku z udzielenia kredytu. Natomiast stawka referencyjna, która jest nazywana także stopą bazową, to ustalany przez rynek procent danej transakcji.

Stopa bazowa jest niezależna od banku, gdyż ustanawia ją rynek i zmienia się cyklicznie. Najczęściej jest ona ustalana co kwartał. Na jej wysokość wpływają przede wszystkim działania Rady Polityki Pieniężnej.

Marża jest natomiast ustalana przez bank. Każdy może posiadać inny jej procent. Jej zaletą jest to, że podczas trwania okresu kredytowania nie ma prawa się ona zmienić, a więce przez cały okres spłacania pozostaje na jednym poziomie.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego - z czego się składa?

Oprocentowania kredytu gotówkowego składa się z tego samego od czego zależy. Pierwszy czynnik czyli procentowy zysk banku z udzielenia kredytu nie podlega negocjacji. Możliwe jest to w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Skąd taka zależność?

Otóż bank udzielając kredytu hipotecznego często wymaga otwarcia konta bankowego czy dodatkowych zabezpieczeń, na których de facto zarobi. W przypadku kredytu gotówkowego takich wariantów nie posiada, dlatego też marża jest nienegocjowalna.

Jak widać, bankom nie opłaca się zatem obniżanie marży, gdyż skutkować to będzie jego mniejszymi zyskami. Wiadomo też, że bez względu na zysk procentowy, chętni i tak się znajdą na kredyt gotówkowy.

RRSO a oprocentowanie kredytu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to jeden ze wskaźników ułatwiających oszacowanie kredytu gotówkowego jeszcze przed jego wzięciem. Określa on procentowy stosunek roczny całkowitego kosztu kredytu do kwoty jaką kredytobiorca wziął.

RRSO uwzględnia większość opłat, które składają się na całkowity koszt kredytu. Oprocentowanie, jak wiemy, zawiera tylko marżę i stopę bazową. Do RRSO wlicza się prowizję, koszt prowadzenia konta oraz ubezpieczenie.