Lokaty czy obligacja, co bardziej się opłaca?

Z pewnością bezpieczne pomnażanie pieniędzy wymaga dość dużej ilości czasu. Jednak rynek finansowy na tyle się rozwinął, że można odnaleźć na nim pewnego rodzaju instrumenty mogące pozwolić mnożyć swoje własne oszczędności bez zbędnego poświęcania im jakiejś szczególnej uwagi. Warto tutaj powiedzieć o obligacjach oraz depozytach bankowych.

 

Jeśli chodzi o bank to ostatnio bardzo popularny sposób to oczywiście lokata. Z pewnością ona może zostać wykorzystana jako pomnożenie oszczędności klientów. Podmiot, który ma w dyspozycji nadwyżki finansowe może lokować je w banku na ściśle zdefiniowany termin. Za powierzenie takiej kwoty pieniężnej można uzyskać wynagrodzenie, a chodzi tutaj oczywiście o odsetki. Niewątpliwie duża zaletą, która charakteryzuje to rozwiązanie dotyczy dużego bezpieczeństwa. Na pewno nie dotyczy to prestiżu danej jednostki. Wszystkie włożone pieniądze na konto osobiste bądź depozyt bankowy posiadają Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w niemalże 100% do kwoty około 100 tys. euro. Z tego powodu lokata bankowa może zostać postrzegana jako sposób, który jest jednym z najbezpieczniejszych. Wynik, który oznacza bezpieczeństwo tak w zasadzie nie jest zbyt duży. Lokaty roczne, które są najlepsze w tym momencie mogą proponować banki w wysokości odsetek około od 0% do 4%. Na pewno nie może to cieszyć potencjalnego klienta. Czy istnieję do tego alternatywa? Oczywiście, że TAK! W tym przypadku warto powiedzieć o obligacjach. Czym ona jest tak właściwie w praktyce? Na pewno to papier wartościowy, gdzie emitment będzie się zobowiązywać wobec notariusza do wykonania wcześniej zdefiniowanego świadczenia. W tym przypadku może chodzić o wykup obligacji, która została wykonana w terminie oraz została zrobiona na rzecz wierzyciela, który ustala odsetki płatności. W praktyce to właśnie obligacja może przypominać depozyt bankowy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo takiego rozwiązania należy powiedzieć o tym, że to będzie uzależnione od klienta, który będzie eminentem. Wolne od ryzyka to z pewnością obligacje skarbowe. Na pewno ich oprocentowanie jest niskie. W wielu przypadkach jest podobne jak lokaty bankowe. Kolejne, które występują to oczywiście obligacje komunalne. Wynik ich oprocentowania może być nieco wyższy od depozytów bankowych. Na samym końcu warto powiedzieć o obligacjach korporacyjnych. Uzależnione mogą być przede wszystkim od prestiżu emitenta.

 

W przypadku obligacji należy się liczyć z tym, że tutaj może występować większe ryzyko inwestycji. Upadek eminenta jest w stanie wygenerować spore prawdopodobieństwo straty wpłaconych środków. Jeśli chodzi o porównanie depozytów bankowych ze specyficznymi rodzajami obligacjami wytłumaczenie tego może zająć pewnego rodzaju problem. Zarówno lokata bankowa jak i obligacje skarbowe mogą dać gwarancje bezpieczeństwa środków, ale występować może niezbyt duże oprocentowanie.