Kredyt hipoteczny a wielkość wkładu własnego

W dzisiejszych czasach nie jest możliwe zaciągniecie zobowiązania hipotecznego bez wpłacenia na samym początku określonej kwoty wkładu własnego. Zazwyczaj jest to20 %wartości udostępnianej kwoty kredytu, choć są takie przypadki, w których wymagane jest wpłacenie go w wysokości 10%,nigdy mniej.

Jak wiadomo kredyt hipoteczny udostępniany jest każdorazowo na wybrany przez kredytobiorcę cel. Jeśli zależy nam na kupnie domu lub mieszkania, musimy wiedzieć konkretnie, który rodzaj nieruchomości nas interesuje. Podczas zabiegania o kredyt hipoteczny zobligowani jesteśmy do podania dokładnej lokalizacji nieruchomości oraz jej cenę potwierdzoną przez dewelopera. Wówczas możemy sami sobie obliczyć ile będzie nas kosztował wkład własny. Kredyt hipoteczny jest udzielany w momencie uiszczenia wkładu własnego. O tym fakcie traktuje umowa przedwstępna. Po przedstawieniu dowodu wpłaty wkładu własnego możemy przystąpić do podpisania umowy wiążącej.

Wysokość wkładu własnego determinowana jest przez takie czynniki jak:

  • Wysokość stóp procentowych
  • Wskaźnik KNF

Należy pamiętać, że wysoki wkład własny generuje niższą ratę kredytu hipotecznego. Wysokość wkładu własnego determinuje zatem wysokość raty, obniżając tym samym koszt kredytu hipotecznego. Wówczas możemy wybrać niższe miesięczne zobowiązania oraz krótszy okres spłaty. W taki sposób może my dużo zaoszczędzić.

Różne postacie wkładu własnego

Najbardziej pożądaną przez sprzedawców i deweloperów formą wkładu własnego jest gotówką. Jednakże może ona przybrać też inne kryteria. Oprócz zasilenia gotówkowego wkład własny może stanowić:

  • Polisa
  • Inny rodzaj nieruchomości
  • Zaliczka deweloperska
  • Środki z trzeciego filaru emerytalnego
  • Oszczędności książeczki mieszkaniowej
  • Koszty wznoszenia innej nieruchomości

Ważną cechą wkładu własnego jest jego niezmienność przez długi okres czasu, dlatego też nie może on przybrać formy pojazdu czy sprzętu elektronicznego, gdyż ich wartość nie jest pewna z perspektywy kilku lat,w każdym momencie może ulec zmianie.

Ze względu na to, że ceny mieszkań są coraz wyższe wzrasta też wysokość wkładu własnego. Poprzez rygorystyczną politykę instytucji finansowych coraz trudniej jest Polakom starać się o kredyt hipoteczny. Takie windowane cen sprawia że w wielu przypadkach zakup wymarzonej nieruchomości nigdy nie dochodzi do skutku. Dlatego jeśli zależy nam na podjęciu zobowiązania w formie hipoteki musimy dużo wcześniej pomyśleć o odkładaniu oszczędności celem wkładu własnego.